Navigatiesoftware voor Beroepsvaart
WinGPS 5 en WinGPS Inland voor op uw Windows-PC, -tablet of navigatielaptop.
WinGPS Marine voor uw Android-tablet, -smartphone of -smartwatch.

Klik op één van de onderstaande blokken om de producten per categorie te bekijken.
WinGPS 5
(Windows)
WinGPS Marine
(Android)
Complete oplossingen
Overig
Alle producten in deze lijst:
https://www.stentec.com/shop/images/wingps5/inland.png

WinGPS Inland Navigation

Professionele navigatiesoftware voor Windows met ENC-optie.

Aanbevolen voor: binnenvaartschippers.
Categorie:  Beroepsvaart
Category:  Commercial shipping
Kategorie:  Berufsschifffahrt
Art.nr.:  7890
Product nl:  WinGPS Inland Navigation
Product en:  WinGPS Inland Navigation
Product de:  WinGPS Inland Navigation
Editie:  2019
Kenmerken:  Professionele navigatiesoftware voor Windows met ENC-optie.

Aanbevolen voor: binnenvaartschippers.
Features:  Professional navigation software for Windows with ENC-option.

Recommended for: Inland skippers.
Eigenschaften:  Professionelle Navigationssoftware für Windows mit ENC-Option.

Empfohlen für: die Binnenschifffahrt.
Beschrijving:  Speciaal voor binnenvaartschippers is er nu het navigatieprogramma WinGPS Inland Navigation voor op uw laptop of boord-PC. Door de gratis iENC-kaarten in te laden en AIS en GPS aan te sluiten, creëert u eenvoudig en snel een voordelig navigatiesysteem aan boord.

Het nieuwe navigatieprogramma WinGPS Inland is in eerste instantie speciaal ontwikkeld voor beroepsvaart op de Europese binnenwateren. Door de gratis iENC in te laden kan er worden voldaan aan de Informatiemode, sinds kort verplicht op de Duitse binnenwateren. Tevens is WinGPS Inland aanbevolen voor baggeraars, visserij, overheidsinstanties en de (grotere) motorjachten.

Naast WinGPS Inland heeft u de digitale kaarten van uw vaargebied nodig. Kies hiervoor uit de brede selectie up-to-date DKW-kaarten (ontwikkeld door Stentec), of laad ENC-kaarten in van de verscheidene overheidsinstanties.

Voor het eenvoudig downloaden van iENC-kaarten, inclusief jaarlijkse updates, raden wij het nieuwe abonnement ‘Inland Update Service’ aan. Hiermee kunt u eenvoudig iENC kaarten downloaden en krijgt u gedurende het jaar updates van zowel WinGPS als alle kaarten die u geïnstalleerd heeft.

Doordat WinGPS Inland op twee systemen kan worden geïnstalleerd, heeft u de mogelijkheid thuis op een groot scherm in alle rust uw route uit te zetten en uw reis voor te bereiden. Uiteraard kan deze tweede installatie ook ideaal als back-up aan boord worden gebruikt.
Description:  Specially for inland skippers Stentec Software has released the navigation program WinGPS Inland, available for your on-board PC or laptop. By loading the free iENC maps and connecting AIS and GPS, you can easily and quickly create a cost-effective navigation system on board.

The new navigation program WinGPS Inland was initially specially developed for commercial navigation on European inland waterways. By loading the free iENC it is possible to comply with the Information Mode, which has recently become mandatory on German inland waterways. WinGPS Inland is also recommended for dredging, fishing, government agencies, (larger) motor yachts and navigation on open sea.

In addition to WinGPS Inland, you need the digital charts of your sailing area. Choose from the wide selection of up-to-date DKW charts (developed by Stentec), or load ENC charts from the various governments.

For easy downloading of iENC, including annual updates, we recommend the new "Inland Update Service" subscription. With this service you can easily download iENC and you get updates of both WinGPS and all the charts that you have installed during the year.

Because WinGPS Inland can be installed on two systems, you have the option of plotting your route at home on a large screen and preparing your trip. This second installation can of course also be used as an on-board backup.
Because WinGPS Inland can be installed on two systems, you have the option of plotting your route at home on a large screen and preparing your trip. This second installation can of course also be used as an on-board backup.
Beschreibung:  Speziell für Binnenschiffer gibt es jetzt das Navigationsprogramm WinGPS Inland für Ihren Laptop oder Bord-PC. Importieren Sie gratis die IENC-Karten, schließen Sie GPS und AIS an, und Sie haben schnell ein einfaches und preiswertes Navigationssystem an Bord.

Das neue Navigationsprogramm WinGPS Inland wurde hauptsächlich für die Berufsschifffahrt auf Europas Binnengewässern entwickelt. Importieren Sie gratis die IENC-Karten, um dem Informations-Modus zu entsprechen, der jetzt auf deutschen Binnengewässern Pflicht ist. Das Programm ist für Baggerschiffe, Fischerboote, amtliche Bote (Polizei/Wasserschifffahrtsamt) oder große Motorbote sehr zu empfehlen.

Neben WinGPS Inland sind die digitalen Karten Ihres Fahrgebietes nötig. Wählen Sie diese aus dem großen Sortiment aktueller DKW Karten (entwickelt von Stentec), oder laden Sie IENC-Karten von den jeweiligen Landesbehörden.

Für einen einfachen Download von IENC-Karten (einschließlich jährlicher Updates) raten wir zu dem neuen Abo ‘Inland Update Service’. Damit können die IENC-Karten einfach herunterladen und bekommen das Jahr über alle Updates für das Programm und alle installierten Karten.

WinGPS Inland darf auf zwei Systemen installiert werden. So können Sie z. B. zuhause auf großem Schirm in aller Ruhe Ihre Route aussetzen und Ihre Reise vorbereiten. Eine Installation auf einem weiteren Laptop/PC kann auch als Backup an Bord die Sicherheit erhöhen.
Levertijd:  Nu te downloaden
Delivery:  Direct download
Lieferzeit:  Direct herunterladen
Combinatie:  
Medium:  Download
Beschikbaar als:  Download
Systeemeisen:  Windows XP, Vista, 7, 8 of 10 met DirectX 9 grafische kaart (of hoger)
558 MB schijfruimte (WinGPS Inland).
System Requirements:  Windows XP, Vista, 7, 8 or 10 with DirectX 9 GPU (or higher)
558 MB disk space (WinGPS Inland).
Talen:  Nederlands, Engels, Duits, Frans, Deens en Zweeds.
languages:  Dutch, English, German and French.
Sprachen:  Niederländisch, Englisch, Deutsch und Französisch.
Uitgever:  Stentec Software
Producent:  Stentec Software
BTW:  21
Download:  1
Afbeelding:  https://www.stentec.com/shop/images/wingps5/inland.png
Cross Selling:  3129;7209;7212
ExBTWprijs:  499.00
dealerkorting:  30%
awdkorting:  40%
dealerprijs:  349.30
awdprijs:  299.40
Stentec prijs:  € 603,79
 
Speciaal voor binnenvaartschippers is er nu het navigatieprogramma WinGPS Inland Navigation voor op uw laptop of boord-PC. Door de gratis iENC-kaarten in te laden en AIS en GPS aan te sluiten, creëert u eenvoudig en snel een voordelig navigatiesysteem aan boord.

Het nieuwe navigatieprogramma WinGPS Inland is in eerste instantie speciaal ontwikkeld voor beroepsvaart op de Europese binnenwateren. Door de gratis iENC in te laden kan er worden voldaan aan de Informatiemode, sinds kort verplicht op de Duitse binnenwateren. Tevens is WinGPS Inland aanbevolen voor baggeraars, visserij, overheidsinstanties en de (grotere) motorjachten.

Naast WinGPS Inland heeft u de digitale kaarten van uw vaargebied nodig. Kies hiervoor uit de brede selectie up-to-date DKW-kaarten (ontwikkeld door Stentec), of laad ENC-kaarten in van de verscheidene overheidsinstanties.

Voor het eenvoudig downloaden van iENC-kaarten, inclusief jaarlijkse updates, raden wij het nieuwe abonnement ‘Inland Update Service’ aan. Hiermee kunt u eenvoudig iENC kaarten downloaden en krijgt u gedurende het jaar updates van zowel WinGPS als alle kaarten die u geïnstalleerd heeft.

Doordat WinGPS Inland op twee systemen kan worden geïnstalleerd, heeft u de mogelijkheid thuis op een groot scherm in alle rust uw route uit te zetten en uw reis voor te bereiden. Uiteraard kan deze tweede installatie ook ideaal als back-up aan boord worden gebruikt.